Kysymys- ratkaistu USB tikun mounttaus

Sivustoa
		sponsoroi SatShop.fi

PeeHoo

Huoltovalikon jäsen
Sijainti
Espoo
Laitteisto
Vu+ Duo2 (1x tuplaS2, 1xtuplaT), Vu+ Ultimo (3xT), Windows 10/Kodi, Denon AVR-2113, 2 x Raspberry Pi, Asus Lyra, Asus AC66U, Asus56U
Nyt ei tyhmä ymmärrä kun en ole tarvinnut mountata...

USB tikku partitioitu kahteen osaan ext4 ja fat32.

Tikku näkyy boksissa ja käsin mounttaus toimii hienosti...

Koodi:
root@vuduo2:~# blkid
/dev/ubi0_0: UUID="ca0e9d1f-7dee-4477-ac4e-4cf14b9f5a89" TYPE="ubifs"
/dev/sda1: UUID="538aaf5c-95e5-4083-aa39-1ac7b682c725" TYPE="ext4" PARTUUID="f70a94f5-01"
/dev/sdb1: LABEL="USBFAT" UUID="B8D4-2F00" TYPE="vfat" PARTLABEL="Basic data partition" PARTUUID="b8d42f00-0052-01d6-8017-6a5c2900eb00"
/dev/sdb2: LABEL="USBEXT" UUID="ecf57abb-5200-d601-c0f5-72bb5200d601" TYPE="ext4" PARTLABEL="Basic data partition" PARTUUID="bb7efdc0-0052-01d6-e07a-b95d2900eb00"

fdisk-l:

Disk /dev/sdb: 7913471 sectors, 3863M
Logical sector size: 512
Disk identifier (GUID): 11654507-514b-46b6-9582-a0e47f1fbbcc
Partition table holds up to 128 entries
First usable sector is 34, last usable sector is 7913437

Number Start (sector)  End (sector) Size    Code Name
  1      2048     3954687    1930M  0700 Basic data partition
  2     3954688     7911423    1932M  0700 Basic data partition
fstabissa koittanut sekä UUID:llä että ihan sdb1 ja 2 mounttauksilla mutta sieltä ei käynnistäessä onnistu... Sen sijaan käsin mounttaamalla toimii ok:

Koodi:
root@vuduo2:~# cd /media/
root@vuduo2:/media# ls -la
drwxr-xr-x  7 root   root      480 Mar 22 16:15 .
drwxr-xr-x  17 root   root     1512 Mar 22 16:25 ..
drwxr-xr-x  28 root   root     20480 Mar 22 16:26 hdd
drwxr-xr-x  2 root   root      160 Feb 25 11:01 net
drwxr-xr-x  2 root   root      160 Mar 22 15:10 usb
drwxr-xr-x  2 root   root      160 Mar 22 16:15 usbext
drwxr-xr-x  2 root   root      160 Mar 22 16:15 usbfat
root@vuduo2:/media# mount /dev/sdb1 /media/usbfat/
root@vuduo2:/media# mount /dev/sdb2 /media/usbext/
root@vuduo2:/media# mount
rootfs on / type rootfs (rw)
ubi0:rootfs on / type ubifs (rw,sync,relatime)
devtmpfs on /dev type devtmpfs (rw,relatime,size=620136k,nr_inodes=108340,mode=755)
proc on /proc type proc (rw,relatime)
sysfs on /sys type sysfs (rw,relatime)
tmpfs on /run type tmpfs (rw,nosuid,nodev,mode=755)
tmpfs on /var/volatile type tmpfs (rw,relatime)
devpts on /dev/pts type devpts (rw,relatime,gid=5,mode=620)
/dev/sda1 on /media/hdd type ext4 (rw,relatime)
/etc/auto.hotplug on /autofs type autofs (rw,relatime,fd=5,pgrp=588,timeout=5,minproto=5,maxproto=5,indirect)
/dev/sdb1 on /media/usbfat type vfat (rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=iso8859-1,shortname=mixed,errors=remount-ro)
/dev/sdb2 on /media/usbext type ext4 (rw,relatime,data=ordered)
root@vuduo2:/media#
Koodi:
root@vuduo2:/media# mount -a
mount: mounting tmpfs on /dev/shm failed: No such file or directory
mount: mounting /dev/sdb1 on /media/usbfat failed: No such device
mount: mounting /dev/sdb2 on /media/usbext failed: No such device
root@vuduo2:/media#
Mikä tässä mulla nyt oikein mättää? Toivoni on että saan täältä nopeamman vastauksen kuin kookkeloimalla (koska kaikki ovat kuitenkin kotona).
 
Viimeksi muokattu:
Ylös