Samba CIFS performance + Linux NAS vs. mini NAS

Sivustoa
		sponsoroi SatShop.fi

Moveq

Huoltovalikon jäsen
Samba CIFS performance + Linux NAS vs. mini NAS

Tuli aamusella hieman säädettyä noiden NASsien kanssa kun yritän optimoida tuosta A-Linkin ulkoisesta pikku NAS laatikosta parasta tehoa irti DM500 tallennuskäyttöön. Päädyin kuitenkin tekemään testauksen aluksi DM7025:llä koska se oli setupillani helpomaa. Ohessa hieman vertailua, mitä CIFS optio directio vaikuttaa NAS:lle kirjoituksen nopeuteen. Samassa myös hieman vertailua miten tuo halpa ratkaisu pärjää tuolle rakentamalleni Linux serverille.

Serverillä noin 33 % parannus ja pikku nassilla noin 40 % parannus kirjoitusnopeudessa on kyllä aika huomattava. Tuon halpis NAS:n tapauksessa vaikuttaa jopa ratkaisevasti tallennusten onnistumiseen.

Linux NAS server (5 x 320 GB RAID-5)

Koodi:
root@dm7025:~> umount /hdd
root@dm7025:~> mount -t cifs //192.168.0.4/DreamHDD /media/hdd -o user=dummy,udp,soft,rw,async,nolock
root@dm7025:~> time dd if=/dev/zero of=/hdd/testi.bin bs=1M count=80
80+0 records in
80+0 records out
real  0m 20.81s
user  0m 0.01s
sys   0m 5.54s

root@dm7025:~> umount /hdd
root@dm7025:~> mount -t cifs //192.168.0.4/DreamHDD /media/hdd -o user=dummy,udp,soft,rw,async,nolock,[b]directio[/b]
root@dm7025:~> time dd if=/dev/zero of=/hdd/testi.bin bs=1M count=80
80+0 records in
80+0 records out
real  0m 13.91s
user  0m 0.00s
sys   0m 9.41s

A-Link Landisk NAS (80 GB Samsung Spinpoint)

Koodi:
root@dm7025:~> echo 0 >/proc/fs/cifs/LinuxExtensionsEnabled
root@dm7025:~> umount /hdd
root@dm7025:~> mount -t cifs //192.168.0.100/public /hdd -o user=g,soft,noperm,rw,udp,nolock,async,rsize=16384,wsize=16384
root@dm7025:~> echo 1 >/proc/fs/cifs/LinuxExtensionsEnabled
root@dm7025:~> time dd if=/dev/zero of=/hdd/testi.bin bs=1M count=80
80+0 records in
80+0 records out
real  0m 45.15s
user  0m 0.01s
sys   0m 9.78s

root@dm7025:~> echo 0 >/proc/fs/cifs/LinuxExtensionsEnabled
root@dm7025:~> umount /hdd
root@dm7025:~> mount -t cifs //192.168.0.100/public /hdd -o user=g,soft,noperm,rw,udp,nolock,async,[b]directio[/b],rsize=16384,wsize=16384
root@dm7025:~> echo 1 >/proc/fs/cifs/LinuxExtensionsEnabled
root@dm7025:~> time dd if=/dev/zero of=/hdd/testi.bin bs=1M count=80
80+0 records in
80+0 records out
real  0m 26.76s
user  0m 0.00s
sys   0m 9.03s
 
Ylös