AutoRecorder EPG-haku-tallennus plugin

Sivustoa
		sponsoroi SatShop.fi

tero_

Huoltovalikon jäsen
#1
AutoRecorder EPG-haku-tallennus plugin

Asennusohje

Tallenna liitteenä oleva *.ipk tiedosto vaikkapa boxin /tmp -hakemistoon.
Ja asenna sitten sieltä:

Koodi:
opkg install /tmp/enigma2-plugin-extensions-autorecorder_0.69-20160106-r0_all.ipk
Asennuksen jälkeen ja Enigman käyttöliittymän (GUI) uudelleenkäynnistyksen jälkeen AutoRecorder löytyy sinisen napin takaa (laajennukset - lyhyt tai pitkä painallus, riippuen käyttämästäsi Enigmasta), mistä uusia hakuja voi luoda sisäänrakennetun EPG:n kautta.
Lisäksi hakuja voi luoda myös tallennelistasta (Menu-napin takana siellä) ja eri EPG-näkymistä sinisellä napilla.
Asetuksia voi muttaa ilman käynnistystä Plugins-lisäosat valikon kautta.
Tässä yhteenveto toiminnoista (tilanne v0.70:ssa):


Pääikkuna: Auto Recorder

main_screen.jpeg
 • Help-nappulalla näkee toiminnot.
 • Menu-nappulalla pääsee asettelemaan AutoRecorderin yleisasetuksia.
 • Info-nappulalla näkee valinnan alla olevan ohjelman tiedot, tai tyhjällä listalla AutoRecorderin versiotiedot.
 • Punainen (Lisää/Poista ajastus): napilla saa tehtyä tai poistettua normaalin Enigma-ajastimen (kun näytöllä on ohjelmalistaus).
 • Vihreä (Luo haku): luo uuden hakuprofiilin valituista ohjelmista (kun näytöllä on ohjelmalistaus, kts. OK-napin käyttö alla).
  Ohjelma antaa jokaiseen hakuun alkuparametrit, joita kannattaa muokata, ylimääräisiä poistaa ja uusia lisätä. Alkuparametrilistaan voi vaikuttaa yleisasetuksista (Menu - kts. asetus "Hakupohja").
 • Keltainen (Muokkaa): pääsee lisäämään uusia ja muokkaamaan vanhoja hakuprofiileja. Esille tulee viimeksi muokattu hakuprofiili, mutta muitakin voi ladata muokattavaksi.
 • Sininen (Hae): pääsee testaamaan olemassa olevia profiileja (manuaalinen haku).
 • OK:
  • Aivan alussa OK-napilla saa ohjelmalistauksen nykyisestä kanavasta.
  • Myöhemmin OK:lla valitaan / poistetaan valinta yksittäiseltä ohjelmalta (vaikuttaa Vihreään).
 • Bouquet+/-: Saa vaihdettua kanavaa => ohjelmalistaus.
 • 0: saa käännettyä kaikki OK:lla tehdyt valinnat pois ja päälle
 • 1: saa vaihdettua tulosten järjestyksen (aika / nimi)
 • 2: Tausta-ajastus päälle/pois (normaalisti pois päältä sen aikaa kun GUI näkyy)
 • 8: Hallintaikkuna tallennustietokantaan (uusintalähetysten hallinta). Täältä voidaan tutkia ja poistaa aiempia tallennustietoja (tallennustietojen säilytysaikaa voidaa muuttaa AutoRecorderin yleisasetuksista kohdasta "Pidä kirjaa tallennuksista (päiviä)" ja hallintaikkunassa näkyviä yksityiskohtaisempia kuvaustietojen säilytysaikaa kohdasta "Pidä kirjaa tallennusten kuvauksista (päiviä)"). Tallennustietoihin tulevat kaikki Enigman tallennukset, myös käsin ajastetut. Listasta voi joskus tulla tarve poistaa sellaisen ohjelman tiedot, jonka ajastus on epäonnistunut ja hakuehdoissa on kuitenkin käytetty "repeats" ehtoa.
 • 9: Tallennetaan nykyiset ajastimet (timers.xml) /tmp-hakemistoon (testausta varten)
 • Exit: Poistutaan GUI:sta. Tausta-ajastukset jää päälle (jos yleisasetuksissa on "Hakuväli" arvo > 0). Mikäli yleisasetuksissa (Menu) on päällä asetus "Tee haku pluginista poistuttaessa", käynnistyy ensimmäinen taustahaku saman tien.
Haun suorittaminen (Sininen nappi):
 • Valitaan kaikki profiilit
 • Valitaan yksittäinen profiili, jonka tulokset näytetään listalla
Haku ajetaan niille hakusäännöille, joille "manual" asetus on päällä.
Tulos näkyy pääikkunassa, ja niiden perusteella voidaan edelleen luoka uusia hakuprofiileja (vihreä nappi).Hakuprofiilin editointi / Auto Recorder Profile Configuration (Keltainen nappi):

profile_edit.jpeg
 • Punainen: Poistetaan valittu haku tai hakuehto. Profiilin nimen päällä painettuna tehdään koko hakuprofiilin poisto.
 • Vihreä: Ladataan vanha profiili editoitavaksi, tai talletetaan nykyinen
  Tallennuksessa voidaan käyttää olemassaolevan profiilin nimeä, jolloin kysytään halutaanko ylikirjoittaa vai yhdistää vanhaan.
 • Keltainen: Lisätään haku (yksi haku voi tuottaa useita ajastuksia).
 • Sininen: Lisätään hakuun ehtoja (esim. ohjelman pituus, sana otsakkeessa).
 • OK:
  • Hakuehdon päällä: Onko isoilla merkeillä merkitystä hakuteksteissä (avainsana isolla etukirjaimella) vai ei (avainsana pienellä). Lisäksi tekstipohjaisissa hakuehdoissa OK:lla vaihdetaan kyllä/ei-tyylinen etsintä. Esim. "title" => "notitle".
  • Profiilin nimen päällä: Valintalista olemassaolevista profiileista, johonka nykyinen haku liitetään (merge).
 • Bouquet +/-: Siirtyy seuraavaan/edelliseen hakuun.
 • Menu:
  • Lisää: Sama kuin keltainen nappi.
  • Poista: Sama kuin punainen nappi.
  • Siirrä toiseen hakuprofiiliin: Se haku, minkä päällä valinta on, voidaan siirtää toiseen hakuprofiiliin.
  • Järjestä nimen mukaan: Hakuprofiilin haut järjestetään hakujen otsaketietojen (hakuteksti) mukaan aakkosjärjestykseen.
  • Järjestä osumapäivän mukaan: Hakuprofiilin haut järjestetään hakujen osumapäivien (lastmatch) mukaan aikajärjestykseen. Tämä on hyvä tapa löytää vanhaksi jääneet haut, jotka voi poistaa.
  • Käännä järjestys: Aakkosjärjestetty hakuprofiili käännetään a-ö => ö-a -järjestykseen tai aikajärjestys uusin-vanhin => vanhin-uusin -järjestykseen.
  • Talleta: sama kuin vihreä nappi.
hakuehto-menu.jpeg

Kannattaa suosia suoria sanahakuja (title), koska ne voidaan tehdä nopeasti Enigman omilla hakurutiineilla. Jos käytetään laajempaa hakua (search = title + description, eli mitä oletusarvoisesti tarjotaan hakuehdoksi), pitää haut tehdä itse pluginin koodissa => hitaampia. Jos hauissa käytetään vielä regexpejä, niin haut ovat vielä tästäkin hitaampia. Hakuja voi nopeuttaa myös rajoittamalla hakuja esim. vain tietyille kanaville.

AutoRecorder tekee ohjelmien hakemiset ja niiden perusteella ajastusten luonnit taustalla. Yksittäisen hakuprofiilin käsittely on jaettu numeroituihin hakuihin ja jokaisen haun välissä on lyhyt tauko (pituus määriteltävissä yleisasetuksissa: "Taustahaun sisäinen vapaa-aika", joka on ilman muutoksia 1s).


Hakuehdot:

hakuehto-1.jpeg

hakuehto-2.jpeg
 • Ohjelman nimi, eli "title" / "notitle":
  Etsitään sanaa ohjelman nimestä. Haku voi olla tavallinen tai regexp. Kun avainsana on muodossa "Title" tai "Notitle", niin etsittävän sanan täytyy olla isojen ja pienien merkkien osalta juuri niin kuin hakuehdossa on.
  Etsitään annettua tekstiä ohjelman nimestä. Haku voi olla tavallinen tai regexp. Kun avainsana on muodossa "Title" tai "Notitle", niin etsittävän sanan täytyy olla isojen ja pienien merkkien osalta juuri niin kuin hakuehdossa on. AutoRecorderin yleiasasetuksista kohdasta "Ohjelmanimien hakutapa" voidaan asettaa, käsitelläänkö hakuehdoissa olevia "title" tekstejä regexpinä (jos hakutekstissä on regexp-merkkejä), osittaisena tekstinä (riittää kun teksti löytyy ohjelman nimestä), vai kokonaisena tekstinä (koko ohjelman nimi täytyy olla sama). Lisäksi, yleisasetus "Käytä regexpiä hauissa" vaikuttaa kaikkien hakutekstien käsittelyihin (sillä voidaan ottaa regexpit yleisesti pois käytöstä koko AutoRecorderissa).
 • Ohjelman kuvaus, eli "desc"/"nodesc":
  Kuten nimihaku, mutta etsintä kohdistuu ohjelman kuvaustekstiin. AutoRecorderin yleisasetuksista kohdasta "Ohjelmakuvauksen hakutapa" voidaan asettaa miten hakutekstiä käsitellään (vrt. vastaava asetus Ohjelman nimi -ehdossa edellä).
 • Yksinkertainen haku (nimi + kuvaus), eli "search":
  Yksittäisiä sanoja etsitään ohjelman nimestä tai kuvaustekstistä. Haussa voi olla sanoja, mitkä täytyy löytyä (+) tai mitä ei saa löytyä (-). Esim: sana+sana2-sana3
  Yksinään käytettynä tämä hakutapa on suhteellisen hidas, koska hakua varten joudutaan ensin hakemaan kaikki kanavan ohjelmatiedot ja sitten yksitellen käsittelemään jokaisen löydetyn ohjelman nimi ja kuvaus. Yhdessä muiden hakuehtojen kanssa tämä toimii hyvin, esim. laittamalla lisäehdoksi "Ohjelman nimi", mihin tekstiksi yksi "search" tekstin + -sanoista. Tällöin voidaan hakea nopeasti kaikki + -sanan sisältävät ohjelmat ja jälkiprosessoinnissa "search":ssa olevat lisäehdot voivat rajoittaa hakutulosta halutulla tavalla.
 • Kanavan nimi, eli "channel"/"nochannel":
  Kuten nimihaku, mutta etsintä rajoittaa kanavat niihin, mitkö löytyvät tällä rajoitteella. AutoRecorderin yleisasetuksista kohdasta "Kanavan hakutapa" voidaan asettaa miten hakutekstiä käsitellään (vrt. vastaava asetus Ohjelman nimi -ehdossa edellä).
 • Suosikin nimi, eli "bouquet"/"nobouquet":
  Kuten nimihaku, mutta etsintä rajoittaa kanavat niihin, mitkä löytyvät tällä rajoitteella löydetyistä suosikkilistoista. AutoRecorderin yleisasetuksista kohdasta "Bouquet hakutapa" voidaan asettaa miten hakutekstiä käsitellään (vrt. vastaava asetus Ohjelman nimi -ehdossa edellä).
 • Viikonpäivät:
  Rajoittaa haun vain tiettyihin viikonpäiviin. Normaalisti haetaan kaikilta päiviltä. Viikonpäiviä voi lisätä kelaamalla nuolinäppäimillä oikealle tai vasemmalle ja oikean päivän kohdalla painamalla Mute-näppäintä (lisää tai poistaa päivän). Valittujen päivien ympäriltä sulku-merkit () poistuvat.
 • Haun alkupäivä, eli "datebegin":
  Asettaa varhaisimman päivämäärän, jolloin haettava ohjelma voi alkaa.
 • Haun loppupäivä, eli "dateend":
  Asettaa myöhäisimmän päivämäärän, jolloin haettava ohjelma voi alkaa.
 • Ohjelman alkuajan aikaisin hetki, eli "timebegin":
  Asettaa kellonajan, mistä lähtien haettavan ohjelman lähetyksen on alettava.
 • Ohjelman alkuajan viimeisin hetki, eli "timeend":
  Asettaa kellonajan, milloin viimeistään haettavan ohjelman lähetyksen on alettava. Yhdessä "timebegin" asetuksen kanssa voidaan luoda aikaikkuna, minkä sisällä haettavan ohjelman lähetyksen on alettava. Aikaikkunan sisälle voi jäädä vuorokauden vaihtuminen, tällöin "timebegin" aika on pienempi kuin "timeend", esim: "timebegin" = 18:00, ja "timeend" = 01:00.
 • Ohjelmatyyppi, eli "genre":
  Asettaa yhden tai useamman ohjelmatyypin, joita etsitään. Kts. valintatapa kohdasta "Viikonpäivät" edellä. Huomaa, että kaikilta kanavilta tätä ohjelmatyyppi-tietoa ei löydy. Näet tilanteen helposti selaamalla suosikkikanavasi läpi AutoRecorderin sisäisellä EPG-näkymällä (kts. kohta "Pääikkuna: AutoRecorder" edellä).
 • Pituus, eli "duration":
  Voidaan rajoittaa haku niihin ohjelmiin, joiden pituus on minimissään ja maksimissaan annettu minuuttimäärä.
 • Uusintalähetykset, eli "repeats":
  Valinta ei/kyllä, eli sallitaanko ohjelman tallennus, jos saman niminen ja samalla kuvaustekstillä oleva ohjelma on tallennettu aiemmin. Ilman tätä ehtoa oletusarvoisesti uusintalähetykset sallitaan. Joillakin kanavilla harrastetaan kuvaustekstin muuttamista uusintalähetyksessä => "... Uusinta tiistailta.", eli näihin tämä ehto ei pure. Tällöin pitää vain hakuehtoon lisätä esim: "nodesc": "Uusinta". AutoRecorderin yleisasetus "Pidä kirjaa tallennuksista (päiviä)" vaikuttaa siihen kuinka pitkältä ajalta tallennustietoja pidetään tallessa. Aiemmin tallennettujen ohjelmien tietoja pääsee selaamaan ja poistamaan AutoRecorderin päätason ikkunasta painamalla näppäintä "8" (kts. kohta "Pääikkuna: AutoRecorder" edellä).
 • Virittimen tyyppi, eli "tunertype":
  Voidaan rajoitta hakuja kanaviin, mitkä löytyvät vain tietyltä viritintyypiltä (DVB-C, DVB-T, DVB-S).
 • Tallennushakemisto, eli "directory":
  Valitaan minne löydetty ohjelma tallennetaan. Voidaan valita erillisellä selaimella.
 • Ajastimen marginaalit, eli "margins":
  Aloitusajan aikaistaminen ja lopetusajan pidennys minuuteissa. Ilman tätä asetusta käytetään Enigman normaaleja (vastaavia) ajastuksia.
 • Avainsanat, eli "tags":
  Lisätään avainsanat (tags) tallennukseen. AutoRecorderin ajastimiin voidaan kytkeä haluttuja avainsanoja. AutoRecorderin yleisasetusten kohdasta "Lisää hakuprofiilin nimi ajastuksen avainsanoihin" voidaan myös asettaa avainsanoihin ohjelman löytäneen hakuprofiilin nimi.
 • Ohjelman jälkeen, eli "afterevent":
  Mitä tehdään kun luotu ajastus päättyy (samat valinnat kuin Enigman käsin tehdyissä ajastimissa).
 • Ajastimen tyyppi, eli "timertype":
  ...
 • Koodaus, eli "encoding":
  Haussa käytettyjen ohjelmatietojen tekstin esitystapa voidaan asettaa tällä ehdolla. Ilman asetusta käytetään OE-Alliance Enigmassa utf8-koodausta ja muissa tapauksissa (esim. DMM:n Enigma) iso-8859-1 koodausta. AutoRecorderin yleisasetusten kohdassa "Yleinen merkistön koodaustapa kaikille kanaville" voidaan tämä oletusarvo muuttaa.
 • Komento, eli "command":
  Voidaan muokata löydetyn ohjelman tiedoista esim. aloitusaikaa (begin), pituutta (duration) ja otsaketta (title). Tällä on käyttöä esim. jos EPG-tiedoissa on systemaattinen kellovirhe. Komento on puolipisteellä erotettu lista muuttujien (begin, duration, title) muokkauksia. Yksi muokkaus voi olla muokkaus, esim: "begin - 10; duration + 10; title = 'AUTO:' + title". "begin" ja "duration" muuttujat ovat sekunteja (UTC-aikaa suoraan EPG:stä) ja "title" on ohjelman otsaketeksti. Komento suoritetaan sen jälkeen kun ohjelma on jo löytynyt, eli tällä voi vaikuttaa lähinnä luotavien ajastimien arvoihin.


Pluginin yleisasetukset / Auto Recorder Plugin Configuration (Menu-nappi):


config-1.jpeg

config-2.jpeg

config-3.jpeg

Huom! Jokaisen valinnan kohdalla Help-nappulaa painamalla saa myös pienen ohjeen.
 • Hakuväli (minuutteja, 0=pois):
  Automaattihakujen toistoväli. 0-asetuksella automaattiajastukset on pois päältä.
 • Sallittu taustahakuajan alkuaika:
  Kellonaika, jonka jälkeen taustalla tehtävä ohjelmien haku voidaan tehdä.
 • Saliittu taustahakuajan loppuaika:
  Kellonaika, jota ennen taustalla tehtävä ohjelmien haku voidaan tehdä. Yhdessä alkuajan kanssa voidaan luoda aikaikkuna, jolloin taustahakuja voidaan tehdä. Vuorokauden vaihtuminen voi jäädä kellonaikojen väliin (tällöin alkuaika on suurempi kuin loppuaika, esim: 18:00, 01:00).
 • Käynnistysviive (minuutteja):
  Automaattihakujen känynnistyksen viivästys, jotta EPG Cache ehtii täyttyä boxin käynnistyksen jälkeen. Käytössä vain, jos automaattiajastukset on päällä.
 • Hae vielä ennen lähetystä (minuutteja, 0=pois):
  Ennen seuraavaa ajastusta tehtävän taustahaun ennakko. Tällä mahdollistetaan "viimeminuuttien" lähetysaikamuutosten korjaus. Toimii hyvin esim. silloin, jos hakuväli on vaikkapa vuorokausi, mutta halutaan tarkistaa EPG-muutokset vielä ennen kunkin ajastuksen alkua.
 • Hakupituus (päiviä):
  Kuinka pitkältä aikaväliltä hakuja tehdään. Yleisesti operaattorit tarjoavat ohjelmatietoja vain n. viikon päähän, joten yli 7 päivän hakupituutta ei juuri tarvitse, vaikka ei se sellaisissa tilanteissa haittaakaan.
 • Rajoita haku suosikkeihin:
  Kaikissa AutoRecorderin toiminnoissa kanavien käsittelyä rajoitetaan näillä suosikkilistoilla. Tämä nopeuttaa AutoRecorderin toimintaa tilanteissa, että kanavia on todella paljon (satoja tai tuhansia). Tätä valintaa ei näytetä, jos usean suosikkilistan käyttöä ei ole sallittu Enigman asetuksissa. Huom! valintoja voi kelata oikealle/vasemmalle ja valinta tehdään/poistetaan Mute-napilla kunkin suosikkinimen kohdalla.
 • Rajoita suosikkeihin myös kanavahaussa:
  ...
 • Päivitä myös käsiajastukset (max aikaero, minuutteja):
  Tarkistaa taustahakujen yhteydessä myös käsin tehtyjen yksittäisten ajastimien (ei toistuvia) aikataulumuutokset. Aikaerolla rajoitetaan sitä kuinka suuria aikaeroja sallitaan (+/- minuutteja alkuaika tai päättymisaika). Arvolla 0 käsiajastuksia ei päivitetä.
 • Salli ajastimien puhdistus:
  Poistetaanko sellaiset ajastukset, joiden ohjelmatiedot ovat poistuneet EPG:stä (joillakin kanavilla on tapahtunut usein ohjelmien Event-ID:n vaihtelua, jonka vuoksi tämä puhdistus on melkein pakko olla päällä).
 • Käytä regexpiä hauissa:
  Valinta siitä käytetäänkö villikortteja / regexpejä hauissa vai ei. Yleensä ei kannata (hidastaa melkoisesti). Regexpejä voi käyttää kaikissa tekstihauissa, esim. kanavan nimessä, ohjelman nimessä, ohjelman kuvauksessa ja suosikin nimessä.
 • Kanavan hakutapa:
  Vaihtoehdot: Osittainen, Kokonaan (oletus), Yksittäiset sanat, Villikortti. Asetuksella "Osittainen" asetuksella riittää kun tekstistä (kanavan nimi) löytyy haettava teksti. "Kokonaan" asetuksella täytyy tekstin (kanavan nimen) olla täysin sama kuin haettava teksti. "Yksittäiset sanat" asetuksella haettavasta tekstistä etsitään yksittäisiä hakusanoja, joissa voi olla "+"-sanoja (jotka täytyy löytyä) tai "-"-sanoja, joita ei saa löytyä. "Villikortti" asetuksella hakutekstissä voidaan käyttää regexp (regular expression) tyylisiä tekstin hakuja.
 • Ohjelmanimen hakutapa:
  Vaihtoehdot: Osittainen, Kokonaan, Yksittäiset sanat, Villikortti (oletus). Vaihtoehdot toimivat kuten kanavan haussa.
 • Ohjelmakuvauksen hakutapa:
  Vaihtoehdot: Osittainen, Kokonaan, Yksittäiset sanat, Villikortti (oletus). Vaihtoehdot toimivat kuten kanavan haussa.
 • Bouquet hakutapa:
  Vaihtoehdot: Osittainen, Kokonaan (oletus), Yksittäiset sanat, Villikortti. Vaihtoehdot toimivat kuten kanavan haussa.
 • Pidä kirjaa tallennuksista (päiviä):
  Jokaisesta tallennuksesta (myös käsin ajastetut) otetaan talteen ohjelman nimi ja kuvaus, mitä myöhemmin käytetään "repeats"-hakuehdon ollessa käytössä. Tällä asetuksella voidaan rajoittaa kuinka pitkään näitä tietoja pidetään tallessa.
 • Pidä kirjaa tallenusten kuvauksista (päiviä):
  Talleta edellisen lisäksi nimet ja kuvaukset tekstimuotoisena, jotta ohjelmatietoja voi tarvittaessa selata/poistaa pääikkunassa 8-napin takaa.
 • Tee haku pluginista poistuttaessa:
  Valinta siitä tehdäänkö ensimmäinen taustahaku heti AutoRecorderista poistuttaessa vai vasta ensimmäisen hakuvälin (kts. asetus "Hakuväli") täytyttyä.
 • Hakupohja (paina OK):
  Valitaan template / hakupohja, minkä perusteella valitaan esitäytetyt hakuehdot kustakin ohjelmasta (Vihreä nappi pääikkunassa) kun lisätään uusi haku hakuprofiiliin.
 • Lisää hakuprofiilin nimi ajastuksen avainsanoihin:
  Laittamalla tämä asetus päälle, AutoRecorder lisää avainsanaksi jokaiseen uuteen ajastukseen sen löytäneen hakuprofiilin nimen.
 • Lisää hakuprofiilin nimi ajastuksen hakemistoksi:
  Laittamalla tämä asetus päälle, AutoRecorder lisää tallennushakemistoksi jokaiseen uuteen ajastukseen sen löytäneen hakuprofiilin nimen, mikäli hakemisto on olemassa.
 • Taustahaun sisäinen vapaa-aika:
  Hakuprofiilien jokaisen haun välissä pidetään tämän verran (sekunteja) väliä, jotta Enigma ehtii hengähtää. Ilman tätä alkaisivat rattaat pyöriä.
 • Add 'äöå' into keymap:
  Tämä asetus näkyy vain, jos Enigman kieliasetus on englanti. Tällä asetuksella on mahdollista lisätä skandinaaviset merkit 'äöå' syötettäviin kirjaimiin, esim. hakuehdoissa.
 • Lisää AutoRecorder Plugins-lisäosat listaan:
  Normaalisti Plugins-lisäosat listaan lisätään vain AutoRecorderin konfigurointi / yleisasetukset, mutta tällä asetuksella voidaan vaihtaa käynnistymään koko AutoRecorder, jolla voit hallita hakuja.
 • Lisää AutoRecorder tallennelistan valikkoon:
  Lisätäänkö Enigman tallennuslistan valikkoon (Menu-nappi) AutoRecorderin valinta vai ei. Tällä voidaan luoda hakuja jo tallennettujen ohjelmien tiedoista. Vaatii Enigman uudelleenkäynnistyksen tullakseen voimaan.
 • Lisää AutoRecorder info-valikkoon:
  Mahdollistaa hakujen luonnin parhaillaan menossa olevista ohjelmista (pitkä Info-napin painallus). Vaatii Enigman uudelleenkäynnistyksen tullakseen voimaan.
 • Lisää AutoRecorder EPG-ikkunaan:
  ...
 • Hakutulosten esitysjärjestys:
  Hakutulosten näytön järjestys (voi vaihtaa myös 1-napilla itse näytössä)
 • Päivitä hakuprofiilit .py tiedostoista:
  Generoituja hakuprofiileja voi exportata tekstuaaliseksi (Python-koodia), mitä voi tekstieditorilla muuttaa. Tämä asetus päällä AutoRecorder huomaa päivittyneet asetukset ja importtaa *.py muutokset omaan *.prof-tietokantaan.
 • Yleinen merkistön koodaustapa kaikille kanaville:
  ...
 • Käytä AutoRecorder-lokia:
  Loki syntyy /tmp/autorecorder.log tiedostoon. Ajastimien ongelmaselvittelyssä tämä on hyvä olla päällä. /tmp on RAM-muistissa, joten tulokset säilyy vain niin kauan kun Dreambox on päällä (ts. ei deep standbyssä).
 • Virittimen tärkeysjärjestys:
  ...
 • Oletushakuprofiilin nimi:
  Kun luot uutta hakuprofiilia, niin AutoRecorder ehdottaa tätä uudeksi profiiliksi. Oletusarvo "mysearch".
 • Näytä viimeisimmän osuman päivämäärä:
  Tällä asetuksella voit asettaa näkyykö kussakin hakuprofiilin haussa se päivämäärä jolloin kyseinen haku on jotain löytänyt. Tieto tallennetaan joka tapauksessa, mutta tämä asetus vaikuttaa sen tiedon näkymiseen Profiili-editorissa.
 • AutoRecorder-asetusten hakemisto:
  Tähän hakemistoon tallennetaan AutoRecorderin asetukset. Voit vaihtaa paikan esim. USB-muistitikulle valmiiseen hakemistoon (/media/usb).
 • AutoRecorder-hakujen hakemisto:
  Tähän hakemistoon tallennetaan kaikki AutoRecorderin hakuprofiilit. Voit vaihtaa paikan esim. USB-muistitikulle valmiiseen hakemistoon (/media/usb). Vanhan hakemiston hakuprofiilit eivät siirry uuteen paikkaan tätä asetusta muuttamalla. Ehkä tulevaisuudessa hakemiston vaihtaminen siirtää myös profiilit, mutta ei siis ainakaan vielä.


Tunnettuja ongelmia ja puutteita:

 • Ei tarkistusta mux-rajoituksille (ts. että kaikille ajastimille löytyy viritin). Enigmassa ei ole tätä vielä toteutettuna.
 • Monimutkaisempien hakujen rakentaminen GUI:sta ei onnistu. Esim. yksittäisten hakuehtojen OR:aus onnistuu vain tekemällä haku.py ja generoimalla siitä vastaava profiili. Samoin AND-haku esim. tyyliin title: ["sana1", "sana2"] onnistuu vain käsin tehdystä hausta. "search"-haulla voi ändätä nytkin: search: sana1+sana2-sana3, ja oraus onnistuu yksittäisen sanahaun sisällä rexexpeillä.
 • Merge ei tunnista samoja ehtoja => tulee tuplat, jos profiili mergetään itseensä
HUOM: Kerätään bugiraportit omaan ketjuunsa.

Kun teet bugiraporttia, niin laita autorecorder.log päälle ja tarkista sieltä käyttämäsi pluginin versio. Talleta lisäksi autorecorder_debug.tar.gz tiedosto, jonka saat '9'-nappulalla /tmp-hakemistoon. Jos AutoRecorder jostain syystä(!) crashaa Enigman, niin tuorein Enigman crash-loki /hdd tai /home/root/logs -hakemistosta olisi myös hyvä liittää bugiraporttiin.6.1.2016:
enigma2-plugin-extensions-autorecorder_0-68-20150119-r0_all-ipk (72.2 KB, 48 views)
enigma2-plugin-extensions-autorecorder_0-67-20140613-r0_all-ipk (72.1 KB, 36 views)
enigma2-plugin-extensions-autorecorder_0-66-20140524-r0_all-ipk (71.9 KB, 10 views)
enigma2-plugin-extensions-autorecorder_0-65-20140316-r0_all-ipk (70.4 KB, 27 views)
enigma2-plugin-extensions-autorecorder_0-63-20130301-r0_all-ipk (68.1 KB, 57 views)
enigma2-plugin-extensions-autorecorder_0-62-20130224-r0_all-ipk (68.1 KB, 14 views)
enigma2-plugin-extensions-autorecorder_0.59-20101017-r0_mipsel.ipk‎ (66.7 KB, 182 views)
enigma2-plugin-extensions-autorecorder_0.58-20101012-r0_mipsel.ipk‎ (66.5 KB, 14 views)
enigma2-plugin-extensions-autorecorder_0.56-20100131-r0_mipsel.ipk‎ (61.6 KB, 81 views)
enigma2-plugin-extensions-autorecorder_0.55-20100117-r0_mipsel.ipk‎ (61.2 KB, 27 views)
enigma2-plugin-extensions-autorecorder_0.54-20090503-r1_mipsel.ipk‎ (76.9 KB, 119 views)
enigma2-plugin-extensions-autorecorder_0.53-20090406-r0_mipsel.ipk‎ (73.9 KB, 41 views)
enigma2-plugin-extensions-autorecorder_0.52-20090328-r0_mipsel.ipk‎ (72.9 KB, 24 views)
enigma2-plugin-extensions-autorecorder_0.51-20090313-r0_mipsel.ipk‎ (70.9 KB, 23 views)
enigma2-plugin-extensions-autorecorder_0.50-20090219-r0_mipsel.ipk‎ (72.9 KB, 42 views)
enigma2-plugin-extensions-autorecorder_0.49-20080814-r0_mipsel.ipk‎ (68.3 KB, 102 views)
enigma2-plugin-extensions-autorecorder_0.48-20080710-r0_mipsel.ipk.gz‎ (65.2 KB, 59 views)
 

Liitetiedostot

Viimeksi muokattu:

PNP

Valvoja
Ylläpitäjä
Turku
Laitteisto
VU+ Ultimo 4K, Uno 4K, Solo 4K, Wetek Core
#2
Hieno juttu että saadaa lopulta käytöön, on kyllä odotettu jo:)

Tuo kilpaileva plugin, ei ole lainkaan toiminut minulla.
Ongelmana pääasiassa on se että minulla on 1-viritin S ja 2-viritin C, yleensä haluan kaikki normaali kanavien tallennukset C virittimeltä, jotta S viritin jää katselu käyttöön, enempine kanavineen.
Esimerkiksi jos laitoin kanavaksi jonka EPG:stä haetaan "YLE2_DVB-C", niin tuo kyseinen plugin pakotti aina kanavaksi "YLE2", joka on S kanava. Eli käyttö oli mahdotonta.

Toivotaan ettei tämä ole mikään enigman ominaisuus, vaan ihan tuon toisen pluginin ominaisuus :)
 

tero_

Huoltovalikon jäsen
#3
PNP;52766 sanoi:
Tuo kilpaileva plugin, ei ole lainkaan toiminut minulla.
Ongelmana pääasiassa on se että minulla on 1-viritin S ja 2-viritin C, yleensä haluan kaikki normaali kanavien tallennukset C virittimeltä, jotta S viritin jää katselu käyttöön, enempine kanavineen.
Esimerkiksi jos laitoin kanavaksi jonka EPG:stä haetaan "YLE2_DVB-C", niin tuo kyseinen plugin pakotti aina kanavaksi "YLE2", joka on S kanava. Eli käyttö oli mahdotonta.
Minulla ja Moveq:lla on kaapeliverkon virittimet, ei tuollaista comboa tai muita korttityyppejä ei ole vielä testattu. Teoriassa minkään ei pitäisi tuota erottelua estää. Pluginissa voi (ja kannattaa) laittaa hakuehtoon kanavanimi rajoitteeksi. Erottuvatko satelliittikanavien nimet kanavanimestä? Jos näin on, niin no problem.
channel: "YLE.+DVB-C"
Eli kanavanimissäkin voi käyttää regexpejä.
 

Hensu

Valvoja
Ylläpitäjä
Lappeenranta
Laitteisto
Vu+ Duo2 kaapelissa OpenATV
#4
Toimiiko tässä ääkköset? AutoTimerissä se on oikeastaan ainoa ongelma mihin olen törmännyt, tosin en ole antanut sen estää.
 

PNP

Valvoja
Ylläpitäjä
Turku
Laitteisto
VU+ Ultimo 4K, Uno 4K, Solo 4K, Wetek Core
#6
tero_;52760 sanoi:
Generoituja hakuprofiileja voi exportata tekstuaaliseksi (Python-koodia), mitä voi tekstieditorilla muuttaa.
Kuinka tämä onnistuu?
 

Search

Huoltovalikon jäsen
#8
Moveq;52964 sanoi:
Tuo pitää tehdä telnetin kautta. Hakuprofiilien joukossa on reconf.py tiedosto jolla homma hoituu tyyliin:

> python reconf.py profiili.prof >profiili.py
Onko tuo etc/.../SearchProfiles kansiossa vai jossain muualla? Mulla ei ainakaan tuolta löydy reconf.py tiedostoa. Käyttöä helpottaisi tietysti, jos tuon muunnoksen voisi tehdä valikon kautta... Tarvitsen hieman paksumpaa rautalankaa, sorry...
 

tero_

Huoltovalikon jäsen
#9
Search;53164 sanoi:
Onko tuo etc/.../SearchProfiles kansiossa vai jossain muualla? Mulla ei ainakaan tuolta löydy reconf.py tiedostoa. Käyttöä helpottaisi tietysti, jos tuon muunnoksen voisi tehdä valikon kautta... Tarvitsen hieman paksumpaa rautalankaa, sorry...
En tiedä miten Moveq tuon paketoi, mutta pitäisi löytyä /etc/enigma2/SearchProfiles hakemistosta. Sinne vaan sisään:
Koodi:
cd /etc/enigma2/SearchProfiles
./reconf.py "oma profiili.prof" > "oma profiili.py"
Ja sitten editointia: joe "oma profiili.py"
Jonka jälkeen sen saa takaisin EpgSearch:lle:

Koodi:
python "./oma profiili.py"
Tuolla samassa hakemistossa pitäisi olla esimerkki "conf.py", missä eri tyyppisiä hakuja on esitely vähän laajemmastikin.
 
#10
Noista uusimmista paketeista on näemmä jäänyt nuo SearchProfile:n alla olevat pois. Puuttuu myös tuolta varsinaiselta imagelta. Tämä johtuu siitä, että minulla tuolla versionhallinnassa /etc/enigma2 hakemiston alla omat settingsit ja niitä en halua synkata noihin paketteihin (vaan profiilit pitää laittaa käsin). Vanhemmasta v0.59 paketista kyllä vielä löytyvät.

Tässä tämä reconf.py tiedosto jotta pääsee hieman helpommalla.
 

Liitetiedostot

PNP

Valvoja
Ylläpitäjä
Turku
Laitteisto
VU+ Ultimo 4K, Uno 4K, Solo 4K, Wetek Core
#11
Kyllä ne minullakin sieltä löytyy, molemmat tiedostot ja sitten myös ne .prof tiedostot kun niitä luo.
 

Search

Huoltovalikon jäsen
#12
Moveq;53168 sanoi:
Noista uusimmista paketeista on näemmä jäänyt nuo SearchProfile:n alla olevat pois. Puuttuu myös tuolta varsinaiselta imagelta. Tämä johtuu siitä, että minulla tuolla versionhallinnassa /etc/enigma2 hakemiston alla omat settingsit ja niitä en halua synkata noihin paketteihin (vaan profiilit pitää laittaa käsin). Vanhemmasta v0.59 paketista kyllä vielä löytyvät.

Tässä tämä reconf.py tiedosto jotta pääsee hieman helpommalla.
Kiitos. Päivittelen hieman harvempaan tuota Db:tä, joten laitoin suoraan 0.61:sen. Sitä vain epäilee itseään ensiksi, kun jotain ei löydy.
 

PNP

Valvoja
Ylläpitäjä
Turku
Laitteisto
VU+ Ultimo 4K, Uno 4K, Solo 4K, Wetek Core
#13
Moveq;53168 sanoi:
Noista uusimmista paketeista on näemmä jäänyt nuo SearchProfile:n alla olevat pois. Puuttuu myös tuolta varsinaiselta imagelta. Tämä johtuu siitä, että minulla tuolla versionhallinnassa /etc/enigma2 hakemiston alla omat settingsit ja niitä en halua synkata noihin paketteihin (vaan profiilit pitää laittaa käsin). Vanhemmasta v0.59 paketista kyllä vielä löytyvät.

Tässä tämä reconf.py tiedosto jotta pääsee hieman helpommalla.
Ihmettelin että mikä tässä nyt on, kun minulta ne todella sieltä löytyy, ihan 0.61 imagesta.
Sitten huomasin, että tein ennen asennusta varmuuskopion BarryAllenilla tuosta etc kansiosta, ja palautin sitten. Sieltähän ne olivat tulleet. :cool:
 

Hensu

Valvoja
Ylläpitäjä
Lappeenranta
Laitteisto
Vu+ Duo2 kaapelissa OpenATV
#14
Typerä kysymys johon saisin vastauksen helpolla testillä, mutta en ole boksin ääressä. Otetaanko ESSIllä (EPG Search with Superior Intelligence) tehdylle ajastukselle nimi löydetyltä ohjelmalta vai hakutekstiltä?

Edit: On niin typerä kysymys että haluaisin poistaa, mutta kun en löydä poistotoimintoa.
 
#15
Hensu;53243 sanoi:
Typerä kysymys johon saisin vastauksen helpolla testillä, mutta en ole boksin ääressä. Otetaanko ESSIllä (EPG Search with Superior Intelligence) tehdylle ajastukselle nimi löydetyltä ohjelmalta vai hakutekstiltä?

Edit: On niin typerä kysymys että haluaisin poistaa, mutta kun en löydä poistotoimintoa.
Nimet tulee luonnollisesti samalla tavalla kuin luodessa ajastimen normaalisti EPG:stä. :)
 

tero_

Huoltovalikon jäsen
#16
Versio 0.36

Tämän viestiketjun ensimmäisessä jutussa on versio 0.36 binäärit.
Pitää asentaa Suomipoeka-julkaisun päälle.

Korjattu on:
- 'channel' tarkistus 'title'-hauissa
- DVB-C ja DVB-S duplikaattiajastukset kun sama kanava näkyy molemmista virittimistä

Lisätty / muutettu:
- Ensimmäinen ajastettu haku tehdään heti kun poistutaan GUI:sta
- Tekstieditoinnissa merkkien deletointi toimii myös tuoreemmassa Enigmassa
- Tallentaa ajastimet flashille (ennen jäi vain RAM:lle, ellei menty standbyhyn)
 

Hensu

Valvoja
Ylläpitäjä
Lappeenranta
Laitteisto
Vu+ Duo2 kaapelissa OpenATV
#17
Koodi:
tar zxvf EpgSearch-v0.36.tar.gz -C /usr/lib/enigma2/python/Plugins/Extensions
Paketin nimeen vielä v mukaan niin jo potkii asennus. Pitääkö tuo palikka muuten käynnistää uudestaan päivityksen jälkeen? Ja perään tarvittaessa pakollinen how-to?-kysymys. :)
 

PNP

Valvoja
Ylläpitäjä
Turku
Laitteisto
VU+ Ultimo 4K, Uno 4K, Solo 4K, Wetek Core
#18
Hensu;53328 sanoi:
Pitääkö tuo palikka muuten käynnistää uudestaan päivityksen jälkeen? Ja perään tarvittaessa pakollinen how-to?-kysymys. :)
Enigma reboot, sillä se lähtee ;)
 

jake1981

Huoltovalikon jäsen
#19
ei ollut puhetta siitä, että olisiko kukaan kiinnostunut ideoista tähän, mutta heitetään nyt ilmoille kaikesta huolimatta: epgsearchin webif-laajennus, joka mahdollistaisi konffauksen webbi selaimella; oikeasti, näppäimistöllä on helpompi kirjottaa - kun muokkaan esim. timereitani, käytän aina webbiselainta siihen - kunpa vain skanditkin pelais mäkistä sinne..
 

tero_

Huoltovalikon jäsen
#20
jake1981;53373 sanoi:
ei ollut puhetta siitä, että olisiko kukaan kiinnostunut ideoista tähän, mutta heitetään nyt ilmoille kaikesta huolimatta: epgsearchin webif-laajennus, joka mahdollistaisi konffauksen webbi selaimella; oikeasti, näppäimistöllä on helpompi kirjottaa - kun muokkaan esim. timereitani, käytän aina webbiselainta siihen - kunpa vain skanditkin pelais mäkistä sinne..
En itse käytä Webinterfacea. Jonkun pitäisi tukia miten tuollainen laajennus siihen tehtäisiin.
Sehän voi olla yksinkertaisimmillaan ikään kuin tekstieditori EpgSearchin exporttaamille *.py ajastustiedostoille. Paremmin toteutettuna olisi pieni pätkä Javascriptiä, joka luo itse noita *.py-tiedostoja ja uploadaa ne Enigmalle.
 

PNP

Valvoja
Ylläpitäjä
Turku
Laitteisto
VU+ Ultimo 4K, Uno 4K, Solo 4K, Wetek Core
#21
Millä aikataululla olisi tarkoitus lisäillä sitä tallennuskansion valintaa, olisi kätevää kun voisi jo profiileihin määritellä kansion, niin pysyisi siistimpänä tuo Movie kansio.
On jostain syystä lisääntynyt tuo tallennusten määrä ;)
 
#22
PNP;53509 sanoi:
On jostain syystä lisääntynyt tuo tallennusten määrä ;)
Meilläkin ponnahti tallennusten määrä aika suureen kasvuun hakupluginin käyttöönoton jälkeen. Suurin syyllinen siihen oli tosin se, että Discoveryltä ym. tulee niin paljon uusintoja (jollekin ohjelmille 2-4 krt päivässä). Lopuksi päädyin siihen, että tarkentelin hieman niitä hakukriteerejä siten että sain pahimman ryöpyn uusintoja pois..
 

Hensu

Valvoja
Ylläpitäjä
Lappeenranta
Laitteisto
Vu+ Duo2 kaapelissa OpenATV
#23
Moveq;53511 sanoi:
Meilläkin ponnahti tallennusten määrä aika suureen kasvuun hakupluginin käyttöönoton jälkeen. Suurin syyllinen siihen oli tosin se, että Discoveryltä ym. tulee niin paljon uusintoja (jollekin ohjelmille 2-4 krt päivässä). Lopuksi päädyin siihen, että tarkentelin hieman niitä hakukriteerejä siten että sain pahimman ryöpyn uusintoja pois..
Tuohon sitten kehitysidea tai idearosvous, ihan miten vaan.

Uusi hakukohtainen asetus jolla tarvittaessa laitetaan ohjelman descriptionit talteen paikkaan x ja tämä hakuehdoksi. Jossain vaiheessa noita olisi varmaan tosin siivottavakin, muuten varmaan alkaisi tök-ki-mään.
 

tero_

Huoltovalikon jäsen
#24
PNP;53509 sanoi:
Millä aikataululla olisi tarkoitus lisäillä sitä tallennuskansion valintaa, olisi kätevää kun voisi jo profiileihin määritellä kansion, niin pysyisi siistimpänä tuo Movie kansio.
On jostain syystä lisääntynyt tuo tallennusten määrä ;)
Ei tuo varmaan isompi juttu ole tehdä. Samalla vaivalla vois lisätä hakukohtaiset ajastinmarginaalit (defaulttina Enigman marginaalit).

Moveq, teetkö GUI:hin lisäyksen?
Vaikkapa avainsanat "directory" ja "margins"?
Syntaksi:
"directory": str
"margins": [ int, int ]
 

tero_

Huoltovalikon jäsen
#25
Hensu;53513 sanoi:
Tuohon sitten kehitysidea tai idearosvous, ihan miten vaan.

Uusi hakukohtainen asetus jolla tarvittaessa laitetaan ohjelman descriptionit talteen paikkaan x ja tämä hakuehdoksi. Jossain vaiheessa noita olisi varmaan tosin siivottavakin, muuten varmaan alkaisi tök-ki-mään.
Voisitko hieman konkretisoida tuota toimintaa?
Eli minkä ohjelman descriptioneja pitäisi tallentaa?

Mulla on juuri nyt tekeillä muutos, että pääikkuna on ikään kuin Single EPG -näkymä, mistä voi valita n kappaletta ohjelmia. Näistä sitten vihreää nappia painamalla generoituu profiili, jossa on hakuehtoina kunkin ohjelman kanava, nimi ja päivä.
Näitä profiileja pystyy tietysti editoimaan ja tallennuksen yhteydessä voi antaa olemassaolevan profiilin nimen, jolloin hakuehdot mergetään.

Olisko tämä jotain sellaista, mitä ajattelit?